ได้รับเครื่องหมายยืนยันคุณภาพ

     Earth’s Pearl ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศถึงมาตรฐานการผลิต ตลอดจนผ่านการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานถึงคุณภาพ และปริมาณของเชื้อที่คงเหลือหลังจากนำเข้ามาในประเทศว่ามีชีวิตเหลือรอดตามจำนวนที่ระบุไว้จริง