เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Bio Tract™

 เทคโนโลยี Bio-Tract คือ ระบบนำส่งจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในเม็ดยา เพื่อปลดปล่อยยังเป้าหมาย (Targeting Release)

โดยที่รักษาจุลินทรีย์ไม่ให้โดยกรดจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำลาย

ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในอเมริกา

(หมายเลขสิทธิบัตร US Patent 8,007,777 & 7,150,623)

เพราะอะไรการปลดปล่อยจุลินทรีย์ที่เป้าหมายจึงสำคัญ

  • แม้ว่าเราจะบริโภคจุลินทรีย์โพรไบโอติกในปริมาณมากเพียงใดก็ตาม แต่หากจุลินทรีย์เหล่านั้นไม่สามารถรอดชีวิตไปถึงแหล่งอาศัยของพวกเขาได้ หรือไปถึงในปริมาณน้อยเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ก็ถือว่าเปล่าประโยชน์ในการรับประทาน

 

  • ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่คือที่อาศัยของแบคทีเรียตัวดี (โพรไบโอติก)และแบคทีเรียตัวร้ายที่ก่อโรคต่างๆให้ร่างกาย เมื่อโพรไบโอติกมีจำนวนมากพอจะช่วยร่างกายในการกำจัดแบคทีเรียก่อโรค และช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหารไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอาการไม่พึงประสงค์ในระบบทางเดินอาหารซึ่งส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกาย

 

  • เทคโนโลยี Bio Tract ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อรักษาปริมาณโพรไบโอติกที่มีชีวิตให้รอดพ้นจากจากน้ำย่อยที่มีค่าความเป็นกรดสูง โดยจะก่อตัวเป็นชั้นเจลปกป้องจุลินทรีย์เพื่อเม็ดยาเดินทางมาถึงกระเพาะอาหาร และจะค่อยๆสลายชั้นเจลเมื่อเม็ดยามาถึงบริเวณลำไส้เล็ก จากนั้นจะปล่อยจุลินทรีย์ออกมาเรื่อยๆ จนถึงลำไส้ใหญ่ ซึ่งกินเวลาครบ 10 ชม.

เทคโนโลยีอัจฉริยะนี้จึงได้รับการจดสิทธิบัตรจากหน่วยงาน US Patent ของสหรัฐอเมริกา และมีอยู่ในผลิตภัณฑ์เอิรธเพิร์ลทุกเม็ด เพื่อให้คุณได้รับประสิทธิภาพที่สูงที่สุดจากโพรไบโอติกของเรา

     Earth’s Pearl เป็นโพรไบโอติกส์ที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเทคโนโลยี Bio Tract™ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา เป็นเทคโนโลยีที่ทำการปกป้องเชื้อจุลินทรีย์จากการถูกทำลายด้วยกรด น้ำย่อย หรือเอนไซม์ตลอดทางเดินอาหารจนกว่าจะไปถึงลำไส้ เนื่องจากจำนวนจุลินทรีย์จะมีมากเพียงใดในผลิตภัณฑ์ แต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับ “จำนวนจุลินทรีย์ที่เหลือรอด” ไปในลำไส้
เนื่องจาก โพรไบโอติกส์ที่ดี ต้องมีปริมาณมากพอที่จะมีคุณสมบัติยึดเกาะลำไส้ และแบ่งตัวเพิ่มจำนวนให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรักษาสมดุลของลำไส้และร่างกายได้ ดังนั้นจำนวนจุลินทรีย์ที่เหลือรอดไปที่ลำไส้จึงมีความสำคัญ เทคโนโลยีการปกป้องสำคัญกว่าการโหลดปริมาณเชื้อจำนวนมากๆเพื่อลดความเสี่ยงด้านอื่นตามมา