รับประทานเพียงวันละ 1 เม็ด ก็เพียงพอ

      โพรไบโอติกส์ Earth’s Pearl ผลิตด้วยเทคโนโลยี Bio Tract™สามารถปกป้องเชื้อ “จุลินทรีย์ให้มีชีวิต”ตลอดการเดินทางไปยังเป้าหมาย  (ได้รับการจดสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา)
      ทำให้การันตีได้ว่าปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในทุกๆ 1 เม็ดที่รับประทาน จะสามารถมีชีวิตรอดไปถึงตำแหน่งที่ต้องการ นั่นคือ “ลำไส้” ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รับประทานจุลินทรีย์ในปริมาณมากไปดีจริงหรือ?

 

การได้รับจุลินทรีย์ในปริมาณที่เพียงพอในการเกาะติดลำไส้ และเสริมสร้างการทำงานของลำไส้ได้นั้น ไม่จำเป็นต้องใช้การโหลดจำนวนจุลินทรีย์ใน 1 ครั้งของการรับประทานที่มากเกินจำเป็น
     เนื่องจากการโหลดหรือเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดปัญหาในคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอได้ นอกจากนี้ในแต่ละคนก็อาจมีสภาวะที่แตกต่างกันทำให้จำนวนจุลินทรีย์ที่ถูกทำลายระหว่างทางไม่เท่ากัน ยากต่อการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ที่เหลือรอดได้อีกด้วย

ดังนั้น “เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาชีวิตของจุลินทรีย์” ที่บริโภคเข้าไปใน 1 ครั้งให้รอดไปถึงลำไส้ได้มากที่สุด โดยไม่ต้องรับประทานเชื้อมากเกินจำเป็น น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด