Earth’s Pearl ทุกเม็ดผลิตโดยบริษัท Probi Inc. USA

เอิร์ธเพิร์ล โพรไบโอติก ผลิตในสหรัฐอเมริกาโดยโรงงานผู้ผลิตโพรไบโอติกชั้นนำของโลกอย่าง Probi Inc. ที่ก่อตั้งเป็นบริษัทในปี 1991 โดยเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทค้นคว้าวิจัยโพรโบโอติกร่วมกับมหาวิทยาลัย Lund University ประเทศสวีเดน ในทศวรรษ 1980  ปัจจุบันบริษัทฯมีความน่าเชื่อถือในระดับสูงและยังสังกัดอยู่ในตลาดหุ้น Nasdaq อีกด้วย

 

ทุกล็อตของการผลิตจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยห้องแลปชั้นนำ (3rd Party Lab) เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพอีกชั้นโดยแล็ปภาพนอกบริษัท ตามมาตรฐาน QC ที่ได้รองรับโดย GMP และยังได้รับการรับรองจากหน่วยงาน NSF ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย